Bérletek

A parkolási szolgáltatást gyakran igénybe vevők részére lehetőség van várakozási engedélyek megváltására. Az engedély váltható személyesen vagy meghatalmazással (meghatalmazás letöltése).

A várakozási engedélyek ügyfélszolgálaton történő kiváltásához szükséges:

  • minden esetben a gépjármű forgalmi engedélye, vagy annak fénymásolata
  • Esztergomi lakosok esetében a lakcímigazoló kártya / régi típusú személyi igazolvány, vagy annak fénymásolata
  • Esztergomi vállalkozói kedvezmény nyújtásának feltétele a forgalmi engedélyben a vállalkozás székhelyeként az esztergomi cím feltüntetése
  • nagycsaládos kedvezmény igénybevételekor az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiállított igazolás a gépjármű üzembentartójának nevére
  • meghatalmazás, amennyiben az ügyintézés nem személyesen történik.

Az esztergomi lakosoknak járó kedvezmények igénybevételének feltételei:

  • a lakossági, 2 utcás várakozási engedély már ingyenes igényelhető, azonban csak a területen állandó lakcímmel rendelkezők igényelhetik, és lakcímenként legfeljebb 1 gépjárműre
  • a teljes városra érvényes várakozási engedély díjából a helyi lakosok legfeljebb 2 gépjármű - amennyiben igényeltek ingyenes, 2 utcás engedélyt, úgy már csak 1 gépjármű - várakozási engedélyére kaphatnak kedvezményt.
  • Amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki az ingatlanban található lakás rendeltetési egységek számáról. Ebben az esetben a két utcás ingyenes bérlet megváltására minden lakás tekintetében van lehetőség. A kedvezmény igénybevételére való jogosultságot a Szolgáltató a gépjármű üzembentartója részére kiállított hatósági bizonyítványt, valamint a lakcímkártya és a forgalmi engedély alapján dokumentálja.

Díjtételek 2024

Bérlet árak (személygépjármű)

Ingyenes lakossági (két automatára érvényes, Ft/év) –

fizető övezetben állandó lakcímmel rendelkezők számára*

Ingyenes

Éves bérlet (Ft/év) – kiállítás napjától érvényeskövetkező év január 31-ig

esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára

35.000,- Ft*

esztergomi székhelyű vállalkozások számára

52.500,- Ft

egyéb esetben

70.000,- Ft

Féléves bérlet (Ft/félév) – kiállítás napjától érvényes 180 naptári napra, legkésőbb következő év január 31-ig

esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára

21.000,- Ft*

esztergomi székhelyű vállalkozások számára

31.500,- Ft

egyéb esetben

42.000,- Ft

Havi bérlet (Ft/hó) – kiállítás napjától érvényes 30 naptári napra, legkésőbb következő év január 31-ig

esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára

8.400,- Ft*

esztergomi székhelyű vállalkozások számára

12.600,- Ft

egyéb esetben

16.800,- Ft

*A lakossági kedvezményekről a 23.§ rendelkezik.

 

 

 

A gyorsabb ügyintézés érdekében az ingyenes, 2 utcás lakossági engedélyhez szükséges nyilatkozatot érdemes már kitöltve behozni (nyilatkozat letöltése).

Bérletét már online is igényelheti ezen a linken.

 Az éves, illetve a féléves várakozási engedély díjából, háztartásonként legfeljebb egy gépjármű után az Esztergom Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély

  • három gyermeket nevelő, vagy tartósan beteg gyermek nevelése miatt emelt családi pótlékban – hatósági igazolvánnyal bizonyítottan – részesülő szülő 65 %-os,
  • négy vagy ennél több gyermeket nevelő szülő 75 %-os

kedvezmény igénybevételére jogosult.

Az ezen kedvezményekhez szükséges igazolást Esztergom Megyei Jogú Város Jegyzői osztálya állítja ki.