Jegyek, zónák 2023-tól

2023. január 1-jén új parkolási rendelet lép életbe Esztergom Megyei Jogú Város területén. A parkolási díjak a következőképp alakulnak 2023-tól:

 

Személygépjármű, valamint 3,5 tonna össztömeget nem meghaladó tehergépjármű várakozási díja

Övezet

Fizetős
időszak

Várakozási díj
(Ft/óra)

Napijegy

Pótdíj
(15 napon belül)

Pótdíj
(15 napon túl)

Turisztikai övezet

hétfő-szombat
08:00-19:00

vasárnap
13:00-19:00

500,- Ft

2.000,- Ft

hétfő-szombat
7.000,- Ft

vasárnap
4.500,- Ft

20.500,- Ft

Bástya bérletmentes övezet*

hétfő-péntek
08:00-17:00

350,- Ft

-

4.200,- Ft

14.350,- Ft

Kórház bérletmentes övezet

hétfő-péntek
08:00-17:00

250,- Ft

750,- Ft

3.000,- Ft

10.250,- Ft

I. övezet

hétfő-péntek
08:00-17:00

400,- Ft

1.500,- Ft

4.800,- Ft

16.400,- Ft

II. övezet

hétfő-péntek
08:00-17:00

300,- Ft

1.000,- Ft

3.600,- Ft

12.300,- Ft

III. övezet

hétfő-péntek
08:00-17:00

200,- Ft

500,- Ft

2.400,- Ft

8.200,- Ft

IV. övezet (Tópart)

hétfő-vasárnap
9:00-19:00

300,- Ft

1.000,- Ft

4.200,- Ft

12.300,- Ft

Hetijegy: 5.000,- Ft, a kiállítás napjától érvényes,  7 naptári napra, minden, a 4. mellékletben felsorolt övezetben

* Maximális várakozási idő: 3 óra

 
 

3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű várakozási díja

Övezet

Fizetős
időszak

Várakozási díj
(Ft/óra)

Napijegy

Pótdíj
(15 napon belül)

Pótdíj
(15 napon túl)

Turisztikai övezet

hétfő-szombat
08:00-19:00

vasárnap
13:00-19:00

750,- Ft

-

hétfő-szombat
10.500,- Ft

vasárnap
6.750,- Ft

30.750,- Ft

Bástya bérletmentes övezet*

hétfő-péntek
08:00-17:00

750,- Ft

-

9.000,- Ft

30.750,- Ft

Kórház bérletmentes övezet

hétfő-péntek
08:00-17:00

750,- Ft

-

9.000,- Ft

30.750,- Ft

I. övezet

hétfő-péntek
08:00-17:00

750,- Ft

-

9.000,- Ft

30.750,- Ft

II. övezet

hétfő-péntek
08:00-17:00

750,- Ft

-

9.000,- Ft

30.750,- Ft

III. övezet

hétfő-péntek
08:00-17:00

750,- Ft

-

9.000,- Ft

30.750,- Ft

IV. övezet (Tópart)

hétfő-vasárnap
9:00-19:00

750,- Ft

-

9.750,- Ft

30.750,- Ft

 

Társaságunk szerződésben áll a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, minden parkolónkban lehetőség van mobilparkolás indítására. Mobilparkolás esetén van lehetősége napijegy váltására is, ezt nem kell külön kiválasztani, amint eléri a parkolása napijegy összegét, az automatikusan leáll.

Az NMF Zrt. hivatalos mobilfizetési útmutatóját ITT érheti el. 

Parkolójegy számla igénylés módja, helye és határideje

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 163. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a parkolójegy megváltása során megfizetett várakozási díjról, illetve a díjfizetés nélküli várakozás esetén fizetendő várakozási- és pótdíjról számla kiállítására kizárólag a teljesítés, azaz a parkolójegy megváltása, illetve a várakozási- és pótdíj megfizetése napjától számított 8 napon belül van lehetőség, teljesítésenként külön-külön egyedi számlával.

Társaságunknál lehetőség van az ÁFA tv. 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyűjtőszámla alkalmazására. Gyűjtőszámla esetén az adott naptári hónapra vonatkozóan megváltott valamennyi parkolójegyről, illetve megfizetett várakozási díjról egy számla kerül csak kiállításra.

Gyűjtőszámla esetén a számla kiállítására vonatkozó igényt a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig lehet bejelenteni. A postai úton beküldött kérelem esetén a kérelemnek a tárgyhónapot követő 6. napig be kell érkeznie.

Gyűjtőszámlák kiállítására (amennyiben nem azonos teljesítési napon történő parkolásról van szó) kizárólag erre vonatkozó egyszeri előzetes írásbeli megállapodás alapján van lehetőség. A megállapodás aláírására személyesen ügyfélszolgálatunkon a számla kiállítását megelőzően, illetve postai úton a Számlaigénylő által aláírt megállapodás Társaságunkhoz történő visszaküldésével kerülhet sor (a megállapodás tervezet honlapunkról letölthető).

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti előírás betartása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében számla kiállítására vonatkozó igényeiket az alábbiak szerint szíveskedjenek Társaságunk részére bejelenteni:

  • személyesen a 2500 Esztergom, Deák F. u. 4. szám alatti Ügyfélszolgálatunkon legkésőbb a parkolástól vagy pótdíjfizetéstől számított 15. napig,
  • Társaságunk Ügyfélszolgálatára postai úton megküldött írásbeli kérelemben, megjelölve benne a számlát igénylő személy vagy társaság nevét és címét – a kérelemnek a parkolástól vagy pótdíj megfizetése napjától számított 15. napig meg kell érkeznie Társaságunkhoz,
  • valamennyi, a számlázással érintett eredeti parkolójegyet szíveskedjenek az ügyintézésre magukkal hozni, illetve írásbeli kérelmükhöz mellékelni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eredeti parkolójegyeket a számla kiállítását követően Társaságunk nem szolgáltatja vissza.

A kiállított számlá(ka)t munkatársaink személyes ügyintézés esetén azonnal átadják ügyfeleinknek, míg postai úton benyújtott kérelmek esetén a számlák megküldésére a kiállítást követő pár napon belül kerül sor, postai úton az igénylő személy részére.