Bérletek

A parkolási szolgáltatást gyakran igénybe vevők részére lehetőség van várakozási engedélyek megváltására. Az engedély váltható személyesen vagy meghatalmazással (meghatalmazás letöltése).

A várakozási engedélyek ügyfélszolgálaton történő kiváltásához szükséges:

  • minden esetben a gépjármű forgalmi engedélye, vagy annak fénymásolata
  • Esztergomi lakosok esetében a lakcímigazoló kártya/régi típusú személyi igazolvány, vagy annak fénymásolata
  • Esztergomi vállalkozói kedvezmény nyújtásának feltétele a forgalmi engedélyben a vállalkozás székhelyeként az esztergomi cím feltüntetése
  • nagycsaládos kedvezmény igénybevételekor az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiállított igazolás a gépjármű üzembentartójának nevére
  • meghatalmazás, amennyiben az ügyintézés nem személyesen történik.

Díjtételek (2022. január 1.-2022. december 31.)

Kedvezményes lakossági (két utcára, parkolóra érvényes, Ft/év) – fizető övezetben lakcímmel rendelkezők számára 3.000Ft
Éves bérlet (Ft/év) – kiállítás napjától érvényes következő év január 31-ig
esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára 15.000Ft
esztergomi székhelyű vállalkozások számára 25.000Ft
egyéb esetben 35.000Ft
Féléves bérlet (Ft/félév) – kiállítás napjától érvényes, legkésőbb következő év január 31-ig
esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára 10.000Ft
esztergomi székhelyű vállalkozások számára 15.000Ft
egyéb esetben 22.000Ft
Havi bérlet (Ft/hó) – kiállítás napjától érvényes, legkésőbb következő év január 31-ig
esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára 5.000Ft
esztergomi székhelyű vállalkozások számára 7.000Ft
egyéb esetben 9.000Ft

A gyorsabb ügyintézés érdekében a 3.000,- Ft-os 2 utcás lakossági bérlethez szükséges nyilatkozatot érdemes már kitöltve behozni (nyilatkozat letöltése).

A teljes városra érvényes lakossági bérlet árából további kedvezményre jogosultak:

  • 30%: három gyermeket nevelő, vagy tartósan beteg gyermek nevelése miatt kiemelt családi pótlékban – hatósági igazolvánnyal bizonyítottan – részesülő szülő
  • 50%: négy, vagy ennél több gyermeket nevelő szülő

Az ezen kedvezményekhez szükséges igazolást Esztergom Megyei Jogú Város Jegyzői osztálya állítja ki.