Vonatkozó jogszabályok

Törvények

  • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
  • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

 

Önkormányzati rendeletek

  • Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről