Ingatlankezelés

A Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. Ingatlankezelési Osztálya Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlanok jogi és műszaki-fizikai kezelését látja el, közszolgáltatási szerződés alapján. 

Osztályunk ügyviteli feladatait két fő ügyfélszolgálati asszisztens, egy fő ügyfélszolgálati csoportvezető, egy fő társasházkezelő és egy fő pénzügyi ügyintéző végzi el. Ügyfélszolgálatunk a hét minden munkanapján, nyitvatartási időben fogadja a lakásbérlők panaszait, kérelmeit és hibabejelentéseit.

A műszaki jellegű feladatokat hat fős karbantartó csapatunk végzi, akik összesen öt külön szakmát képviselnek. A kivitelezést megelőző tervezési és felmérési munkálatokat a karbantartókat is irányító műszaki vezető végzi el.

A teljes Ingatlankezelési Osztály munkavégzését az osztályvezető irányítja és felügyeli.

Az ingatlankezelés jogi jellege az alábbi tevékenységek végzésére terjed ki:

  • Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásával kapcsolatos pályázati eljárás lebonyolítása, a pályázatok átvizsgálása és döntésre előkészítése a tulajdonos önkormányzat részére;
  • Lakásbérleti szerződés megkötése a tulajdonos nevében és képviseletében;
  • Közművekkel kapcsolatos teljeskörű ügyintézés;
  • A bérleti jogviszony időtartama alatt, a lakásbérleti díj számlák kiállítása, a bérlők részére történő átadása, a befizetések nyomon követése, szükség esetén a követelések jogi úton történő behajtása;
  • Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos önkormányzat a fűtés- és meleg víz szolgáltatója, a fűtés- és meleg víz számlák kiállítása, bérlők részére történő átadása, a befizetések nyomon követése, szükség esetén a követelések jogi úton történő behajtása.

Társaságunk szerződésben rögzített feladata továbbá - a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően - gondoskodni, a birtokba vissza nem szolgáltatott lakások kiürítéséről, szükség esetén bírósági végrehajtás útján.

A Strigonium Zrt. Ingatlankezelési Osztálya látja el továbbá azon társasházak közös képviseletét és kezelését, amelyek többségi tulajdonosa az önkormányzat.

A lakóingatlanok műszaki és fizikai kezelése az alábbi tevékenységekre terjed ki:

  • A lakások központi rendszereinek (vízvezeték rendszer, fűtési rendszer, elektromos hálózat) karbantartása;
  • Az ingatlanokban található és az önkormányzat tulajdonát képező tárgyi eszközök zavartalan, biztonságos üzemeltetésének és rendeltetésszerű használatának biztosítása;
  • Szükség esetén azonnali hibaelhárítás, amelybe bele tartozik a fűtési szezon alatti ügyeleti rendszer fenntartása is.

Önkormányzati döntést követően elvégezzük a tulajdonos által kijelölt lakások teljes felújítását, megfeleltetve ezzel az ingatlanokat a mai kor esztétikai és műszaki elvárásainak.

Osztályunk mindezeken felül, az önkormányzat egyedi megrendelései alapján elvégzi a tulajdonos által kijelölt egyéb, nem lakóingatlanok részleges vagy teljes felújítását is.